Vật tư nhà kính - Nhà lưới

Giảm giá!
13,500.00 12,500.00
Giảm giá!
13,500.00 12,500.00
Giảm giá!
13,500.00 12,500.00
Giảm giá!
13,500.00 12,500.00
Giảm giá!
13,500.00 12,500.00
Giảm giá!

Màng nhà kính Israel

Màng PE che mái nhà kính

13,500.00 12,500.00
Giảm giá!

Màng nhà kính Israel

Màng nhà kính Israel

13,500.00 12,500.00
Giảm giá!

Màng nhà kính Israel

Màng nhà kính Politiv – Israel

13,500.00 12,500.00
Giảm giá!

Lưới chắn côn trùng nhà kính

Lưới chắn côn trùng nhà kính

10,500.00 9,500.00
Giảm giá!

Thanh nẹp nhà kính - Zic zắc

Thanh nẹp nhà kính

11,000.00 10,000.00
Giảm giá!

Thanh nẹp nhà kính - Zic zắc

Zic zắc gài nẹp nhà kính

11,000.00 10,000.00
Giảm giá!
560,000.00 480,000.00
Giảm giá!
390,000.00 7,500.00
Giảm giá!

Màng nhà kính Israel

Máy đo nồng độ EC nhà kính

850,000.00 790,000.00
Giảm giá!

Màng nhà kính Israel

Máng giá thể canh tác

250,000.00 190,000.00
390,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 3.5mm Azud

6,000.00 5,000.00
Giảm giá!

Bộ điều khiển tưới tự động

Bộ hẹn giờ tưới cây tự động

290,000.00 250,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Dùi đục lỗ ống nhỏ giọt PE

100,000.00 85,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Bộ châm phân tự động Venturi

850,000.00 680,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Máy bơm tưới cây chuyên dụng

1,600,000.00 1,350,000.00
Giảm giá!
950,000.00 850,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Van khóa ống nhỏ giọt PE 16 / PE 20 Azud

20,000.00 15,000.00
Giảm giá!

Hệ thống tưới phun sương

Vòi phun sương nhà kính CoolNet – Israel

135,000.00 125,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Co góc vuông 90o tưới nhỏ giọt

7,000.00 5,000.00
Giảm giá!

Hệ thống lọc tưới nhỏ giọt

Bộ tưới nhỏ giọt 8 tia Azud có thân cắm

8,000.00 7,500.00
Giảm giá!

Hệ thống lọc tưới nhỏ giọt

Bộ lọc Modular 100 Azud 1” 6m3/h phi 34

500,000.00 350,000.00
Giảm giá!

Bộ điều khiển tưới tự động

Bộ điều khiển tưới Hunter X – Core

3,000,000.00 2,850,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 16 – Azud

8,000.00 6,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới tự động

Van điện từ PGV Hunter – Mỹ

950,000.00 680,000.00

Thiết bị tưới nhà kính - nhà lưới

Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Đầu nhỏ giọt bù áp Navia – Azud

6,000.00 5,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Dùi đục lỗ ống nhỏ giọt PE

100,000.00 85,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Dây tưới nhỏ giọt Azud Sprint 30mm – 0.20m

2,500.00 2,150.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Máy bơm tưới cây chuyên dụng

1,600,000.00 1,350,000.00
Giảm giá!

Hệ thống tưới phun sương

Vòi phun sương nhà kính CoolNet – Israel

135,000.00 125,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Bộ châm phân tự động Venturi

850,000.00 680,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới tự động

Van điện từ PGV Hunter – Mỹ

950,000.00 680,000.00
Giảm giá!

Bộ điều khiển tưới tự động

Bộ hẹn giờ tưới cây tự động

290,000.00 250,000.00
Giảm giá!

Bộ điều khiển tưới tự động

Bộ điều khiển tưới Hunter X – Core

3,000,000.00 2,850,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 16 – Azud

8,000.00 6,000.00
Giảm giá!

Hệ thống lọc tưới nhỏ giọt

Bộ lọc Modular 100 Azud 1” 6m3/h phi 34

500,000.00 350,000.00
Giảm giá!

Hệ thống lọc tưới nhỏ giọt

Bộ tưới nhỏ giọt 8 tia Azud có thân cắm

8,000.00 7,500.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Co góc vuông 90o tưới nhỏ giọt

7,000.00 5,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Van khóa ống nhỏ giọt PE 16 / PE 20 Azud

20,000.00 15,000.00
Giảm giá!

Thiết bị tưới nhỏ giọt Nhà kính

Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 3.5mm Azud

6,000.00 5,000.00

Tin tức nổi bật

Đánh giá của bạn